PROFIT system će Vam pomoći u kreiranju franšiznog sistema u celosti, ili nekog od segmenata: poslovnog modela, franšiznog ugovora ili operativnog priručnika

Usluge

PROFIT system je konsultantska firma specijalizovana za pružanje usluga iz oblasti franšizinga u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Franšizno savetovanje (konsalting)

PROFIT system je specijalizovan za kreiranje celovitih franšiznih paketa, a posebno za pripremu i implementaciju poslovnog modela, franšiznog ugovora, operativnog priručnika, pisma o namerama i informativnog prospekta franšiznih sistema. Naša firma pruža i podršku u pokretanju kreiranih franšiznih sistema.

Regrutovanje kandidata

PROFIT system Vam nudi asistenciju i usluge vezane za pronalaženje i selekciju kandidata za vaše sisteme. Izdavač smo časopisa o franšizingu u Poljskoj, Češkoj i Ukrajini, kao i portala o franšizingu u svim zemljama u kojima poslujemo: Poljskoj, Češkoj, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Rusiji i Adrijatik regiji (Srbija, Slovenija i Hrvatska). Dodatno, PROFIT system je organizator franšiznog sajma u Poljskoj i koorganizator sajmova u drugim zemljama Centralne i Istočne Evrope.

Franšizing u CIE

PROFIT system vam može pomoći u nastupu na tržištima Centralne i Istočne Evrope, kroz mrežu svojih firmi i kancelarija: u Poljskoj, Češkoj, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Rusiji i celoj Adrijatik regiji (Srbija, Hrvatska, Slovenija).

Set usluga za davaoce franšiza uključuje kreiranje franšiznog sistema, podršku u njegovoj implementaciji kao i asistenciju u regrutovanju primalaca