Konsultanti PROFIT system-a pružaju podršku u skiciranju, kreiranju ili prilagođavanju operativnog priručnika poslovnom okruženju zemalja Centralne i Istočne Evrope

Operativni priručnik

Operativni priručnik, često i Franšizni priručnik (eng: Operations manual) mora u potpunosti da opisuje franšizni koncept. Kao detaljno objašnjenje sistema, biće to svakodnevni vodič za poslovanje primaocima franšize, ali i njihovim zaposlenima.

Priručnik „plastično“ i detaljno objašnjava odredbe franšiznog ugovora, pruža primaocima informacije o metodama poslovanja i poslovnoj praksi i uspostavlja načine po kojima se mora vršiti franšiza. Istovremeno je i priručnik kojim davaoci olakšavaju obuku za primaoce, ali i priručnik pomoću koga primaoci obučavaju sopstvene zaposlene. Sa rastom poslovanja i priručnik se mora redovno unapređivati. Operativni priručnik je u isto vreme esencijalni alat za primaoca i praktični kontrolni alat za davaoca.

PROFIT system će vam pripremiti novi operativni priručnik ili će postojeći prilagoditi praksi i potrebama ciljanog tržišta i principima društvene odgovornosti koji na njemu vladaju – bez bojazni da će ugroziti osnove vaše franšize.

Operativni priručnik omogućava primaocima
da posluju u skladu sa standardima franšize