PROFIT system pruža širok spektar usluga: kreiranje franšize, podrška u pokretanju franšiza i regrutaciji primalaca

Profil firme

PROFIT system je konsultantska firma specijalizovana za pružanje usluga iz oblasti franšizinga u Centralnoj i Istočnoj Evropi (posebno u Srbiji, Poljskoj, Ukrajini, Češkoj, Mađarskoj i Rumuniji). Pružamo kompletnu uslugu u oblasti franšizinga i podršku klijentima širom Centralne i Istočne Evrope. Angažujemo iskusne profesionalce za ekonomska i pravna pitanja.

PROFIT system je i izdavač magazina o franšizingu u Češkoj (Vlastní firma FRANCHISING), Poljskoj (Własny Biznes FRANCHISING) i Ukrajini (Идеи Бизнеса ФРАНЧАЙЗИНГ) i internet portala o franšizingu u Srbiji (Franchising.sr), Hrvatskoj (Franchising.hr), Sloveniji (Franchising.si),Češkoj (Franchising.cz), Slovačkoj (Franchising.sk),Mađarskoj(Franchising.hu), Poljskoj (Franchising.pl), Rumuniji (Franchising.info.ro), Ukrajini (Franchising.ua) i Rusiji (Franchising.ru).

Firma je osnovana 1998. godine. Od osnivanja do danas smo sarađivali sa preko 600 franšiznih sistema.

Nudimo:

PROFIT system
promoviše franšizing
kroz izdavačku delatnost i podršku franšiznim organizacijama