Public relations

PROFIT system pruža PR i druge poslovne usluge firmama koje žele da pospeše odnose sa javnošću, kao i internu komunikaciju, i time pospeše poslovanje svog franšiznog brenda u svim zemljama u kojima poslujemo kao sistem.

Nudimo kompletan PR servis, a posebno: korporativni PR, odnose sa medijima, PR strategije i krizni menadžment. PR usluge koje pružamo baziramo na višegodišnjem iskustvu poslovanja u više zemalja i sa mnogobrojnim klijentima iz različitih branši: od privatnih firmi, javnog sektora, pa sve do nevladinih organizacija.

Korporativni PR (Corporate PR)

 • Revizija komunikacija;
 • Analiziranje komunikacija kompanije sa okruženjem, kreiranje komunikacijske strategije, priprema i distribucija saopštenja za medije i javnost, sastanci sa medijima – kako formalni tako i neformalni, organizovanje intervjua, konferencija i seminara (struktura, diskurs, mediji, paketi informacija)
 • PR događaji (Events);
 • Usluga-portparol za komunikaciju sa okruženjem.

Interna komunikacija

 • Revizija internih komunikacija - analiza organizacije interne komunikacije;
 • Pripremanje strategije interne komunikacije - u saradnji sa specijalistima za ljudske resurse (HR)
 • Kreiranje novina/publikacija, internih i za periodičnu distribuciju
 • Sastanci sa zaposlenima i upravljanje korporativnim skupovima, programi koji stimulišu komunikaciju među zaposlenima.

Krizne komunikacije

 • Analiza potencijalnih krizinih situacija, razvoj komunikacijske strategije u kriznim situacijama;
 • Krize u odnosima sa medijima, monitoring štampanih medija, monitoring društvenih i medija na internetu;
 • Programi obuke zaposlenih u domenu eksternih komunikacija u kriznim situacijama.