PROFIT system će Vam pomoći u kreiranju franšiznog sistema u celosti, ili nekog od segmenata: poslovnog modela, franšiznog ugovora ili operativnog priručnika

Usluge

PROFIT system je konsultantska firma specijalizovana za pružanje usluga iz oblasti franšizinga u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Franšizno savetovanje (konsalting)

PROFIT system je firma specijalizovana za savetovanje u procesu izrade franšiza - pomoći ćemo vam da od vašeg postojećeg biznisa kreirate franšizni paket i započnete franšizno širenje. Pomažemo u izradi celovitog franšiznog paketa, a posebno u pripremi i implementaciji poslovnog modela, franšiznog ugovora, operativnog priručnika, pisma o namerama i informativnog prospekta franšiznih sistema. Pružamo podršku i u internacionalizaciji (širenju van zemlje) franšiznih sistema.

Regrutovanje kandidata

PROFIT system vam nudi asistenciju i usluge vezane za pronalaženje i selekciju kandidata za vaše franšizne sisteme. Izdavač smo časopisa o franšizingu u Poljskoj, Češkoj i Ukrajini, kao i portala o franšizingu u svim zemljama u kojima poslujemo: Poljskoj, Češkoj, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Rusiji, Baltiku (Letoniji i Litvaniji) i Adrijatik regiji (Srbija, Slovenija i Hrvatska). Dodatno, PROFIT system je organizator franšiznih sajmova u Poljskoj (Varšava i Katovice) i Češkoj (Prag) i koorganizator i partner sajmova u drugim zemljama Evrope.

Franšizing u CIE

PROFIT system vam može pomoći u nastupu na tržištima Centralne i Istočne Evrope, kroz mrežu svojih firmi i kancelarija: u Poljskoj, Češkoj, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Rusiji i celoj Adrijatik regiji (Srbija, Hrvatska, Slovenija).

Set usluga za davaoce franšiza uključuje kreiranje franšiznog sistema, podršku u njegovoj implementaciji kao i asistenciju u regrutovanju primalaca